Mission

BunkerLoves mission er at transformere bunkerne i Atlantvolden fra Nordnorge til Sydfrankrig til manifestationer af fred og kærlighed via kunst.

Atlantic wall - Bunkerlove line

Vi tror at den negative arv og indflydelse der er indkorporeret i disse massive bunkers, der er symboler på krig og undertrykkelse, kan omformes til en endnu stærkere positiv og livgivende energi.

Vi tror at Europa har brug for spirituel sammenhængskraft, og vi tror på hvert et menneskes og hvert et samfunds ret til at udvikle og forandre sig.

Vi tror på at vi har en forpligtelse til at lære af fortiden, og vi tror på spirituel vækst igennem kunst.

Vi efterlader ingen spor i naturen, vi transformerer kun de menneskeskabte bunkers.

Se foreningens vedtægter.Bunkerlove Festival starts here