Louise Kristensen

louise-kristensen-chrisbrock-loekken2014Louise fotograferet af Chris Brock, efter BunkerLove Festival i Furreby 2014

Til BunkerLove 2014 har Louise Kristensen skrevet Leviathans Ryttere som kan læses i april-udgaven af web-tidsskriftet Reflex på s. 12 (hun er også på s.13 og 14), som er et ikke-kommercielt tidsskrift som udgives af poetklubben 57º Nord

Teksten var afsæt for hendes performance på BunkerLove Festival i Furreby d. 13. juli. Siden marts 2014 har Louise Kristensen været en del af BunkerLoves bestyrelse og kan kontaktes på mummiland@gmail.com. Det var hende der samlede forfattere med musikalske sidekicks til det store poetiske program til festivalen i Furreby i 2014.

Essayet ”Om at hele såret efter Anden Verdenskrig med kunst og kærlighed” skrev Louise efter at have besøgt BunkerLove 2013 i Hirtshals. Det er foreløbige tanker om BunkerLoves vigtighed som projekt på individuelt og kollektivt plan.

Læs essay: Om at hele såret (pdf)

Louise Kristensen, f. 1974 i Himmerland, bor nu i København. Skriver poesi og prosa. Har udgivet digtsamlingen “Syltede små skorpioner” på Jorinde & Joringel. I efteråret 2014 udkom novellesamlingen “Mod solnedgangen” på Det Poetiske Bureaus Forlag. Publicerer poesi og kortprosa, som ikke udkommer på papir på www.kraniemaelk.blogspot.com.

louise-kristensen