Kunstnerisk projekt

Bunkers for fred!

Vi spurgte i sommeren 2016 BunkerLoves medlemmer, om det kunstneriske projekt skal ændres til noget mindre langhåret:

survey-peace

Svaret var ikke entydigt, og derfor lader vi ind til videre den oprindelige tekst fra 2012 være. Som vi indledningsvist skriver er teksten kun tænkt som en inspiration, og derfor kan ‘bunkers for fred’, som ER hvad vi virker for, sagtens sameksistere uafhængigt.

Vores langsigtede fælles kunstprojekt udfordrer den måde vi opfatter kunstens rolle i samfundet på, og udfordrer de personlige måder vi kan udtrykke vores forhold til kunsten på. Nedenstående er tænkt som en guide ift. kunstprojektets greb på de svært synlige levn fra den seneste verdenskrig. Vi ønsker at skærpe projektet og vil gerne høre dine forbedringsforslag.

 • Transformation fra Ubevidst til Bevidst
  At være opmærksom på sig selv og sine omgivelser og generelle kontekst er bevidsthed. Vi træffer konstant små og store beslutninger om vores liv og om den måde vi udtrykker vores personlige værdier på, under indflydelse af forskruede tendenser i den vestlige civilisation. Om vi er i stand til at prioritere helhedsorienteret skygges af materialisme, forbrugskultur, normer, opvækst eller blot generel apapti eller følelsesmæssige forstyrrelser… Passivitet eller stilhed er nogle gange det rigtige svar, men altid et valg. Er det muligt at arbejde kollektivt med individuel opmærksomhed på en ikke-fordømmende og tilgivende måde?
 • Transformation fra Modstand til Befrielse
  Frygt knytter sig ofte til forandring og det ukendte, til ubetænksomhed og ting vi ikke forstår. Vi lever med reelle, delte farer i form af krige, spirituel fattigdom, klimaforandringer og et finansielt system der med al tydelighed ikke fungerer. På trods af dette, er den frygt eller stædighed hvormed vi holder fast i vores overbevisninger, ofte knyttet til langt mere irrationelle forhold, og ofte på kraftfulde måder. Vi risikerer at invalidere os selv i tanke og handling, af de forkerte årsager. Hvordan kan vi styrke tankefrihed, måske endda på en oplysende og glædesfuld måde?
 • Transformation fra Forbehold til Frivillighed
  Forbehold eller ‘issues’ er dagligdags følelser for mange af os. Nogle gang føler vi os kaldede til at tage affære, men stopper os selv af mere eller mindre rationelle årsager. Hvis vi ønsker at handle men ikke gør det, kan vi så tænke på handling som noget vi blot udsætter, altimens vores aspirationer og lyster transformeres til en form for personligt engagement? Hvad ændrer ens holdning og gør at man faktisk forpligter sig? Kan kunst inspirere en idé om frivillighed uden selv at blive instrument og mindre fri?
 • Fra Konflikt til (op)Løsning
  Avoiding stagnation in our relations with opponent beliefs or expressions we don’t immediately like or understand? How can we co-exist or even get closer to one another without forcing, manipulating or in other ways compromise who we are? How can we let go of resentments, or just face our common cluelessness/ joint limitations as human beings? How can we empower ourselves to work towards solutions through conscious decision-making including everything we’ve made choice to remember?
 • Projektioner
  Når vi oplever verden, hvad er så ‘sandhed’ eller ‘objektivitet’, og hvad er farvet af følelser og normer som vi selv påfører – bevidst eller ubevidst – for at skabe mening, og for at adskille det gode og det onde? Hvad styrer  hvordan vi giver, tager, omfavner eller afviser vores omgivelser? Hvorfor synes vi at noget passer sammen eller ikke passer sammen? Er det en illusion at tro at vi kan dele erfaring? Betyder det noget?

Læs BunkerLove manifest eller tilmeld dig vores nyhedsbrev