Naturstyrelsen skriver

Uden dispensationen fra Naturstyrelsen, var BunkerLove 2014 på Furreby Strand og ved Hirtshals Fyr ikke rigtigt så meget. Det er værd at bemærke at udstillingsperioden for begge festivaler har en elastik på en uge før festival, og 5-6 uger efterfølgende….

Dispensationsbrev fra Naturstyrelsen
Naturstyrelsen giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §
65, stk. 1, jf. § 8, til opsætning af kunstværker i og omkring bunkere i følgende
perioder inkl. (2 uger) til opsætning, (6 uger) udstillingsperiode og nedtagning.

  • Hirtshals (Rainbow) i perioden 22/6 -17/8
  • Furreby Strand (Free) i perioden 29/6 – 24/8

Festivaldagene foregår i tidsrummet mellem kl. 15 – 22 i Hirtshals d. 6. juli og i
Furreby d. 13. juli.
Der meddeles samtidig dispensation i medfør af bekendtgørelse om klitfredning, §
4, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og 3 til at opstille eventuelle boder i forbindelse med
arrangementerne.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Der må ikke ske nogen form for afspærring af strandbredden i forbindelse med projektet
  • Eventuel information om projektet og kunstværkerne må alene etableres i umiddelbar tilknytning til de udsmykkede bunkere
  • Områderne skal være efterladt ryddeliggjort umiddelbart efter festivaldagenes ophør, med undtagelse af de udstillede genstande
  • De opstillede værker og installationer skal være fjernede i henhold til de i ansøgningen angivne tidsfrister, dokumentation herfor, gerne i form af billeder, sendes elektronisk til Naturstyrelsen

 

IMG_1538

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *