Modild – Brandlinien

En performance af Inge Tranter

Til Landshape festival i Hanstholm lørdag d. 6. juni kl. 21.30 ved Fyrtårnet

I Danmark forekommer skovbrand især i de nåletræsdominerede klit- og hedeplantager og opstår som regel som følge af skødesløs omgang med ild i forbindelse med tørke. Særligt udsatte plantager og skove har ofte anlagt et fast netværk af brandbælter og observationstårne som forebyggelse mod skovbrand. Ved bekæmpelse af skovbrand forsøger man først og fremmest at hindre ildens ukontrollerede spredning. Bl.a. søges ilden indkredset ved at fjerne dens næring ved etablering af vegetationsløse bælter foran ilden (i vindretningen). Det sker ved borthugning eller kontrolleret afbrænding af skoven (modild) foran den ukontrollerede brand.

I nogle naturlige skovtyper, fx den boreale nåleskov, er skovbrand efter lynnedslag en naturlig del af økosystemets dynamik. Ved branden udslettes den gamle bevoksning helt eller delvis, hvorefter skoven forynges på ny. Hvor ofte en skov brænder, afhænger af skovtype og klima. Den naturlige brandfrekvens regnes således for at være 80-120 år i boreal nåleskov, mens frekvensen i visse eukalyptusskove i Australien kan være helt nede på omkring ti år. Visse træarter, fx skovfyr, er specialiseret til foryngelse efter brand. Brandtilpassede skovøkosystemer findes især i tørre områder og på jordbundstyper med ringe vandholdende evne, fx sand.

Afbrændt skovområde i Californien. I Nordamerika, Middelhavsområdet og Australien er store skovbrande et tilbagevendende problem. Effektiv flyovervågning, varsling og bekæmpelse af skovbrand har i bl.a. Sverige begrænset antallet og omfanget af skovbrande i en sådan grad, at skovbruget er begyndt at gennemføre kontrollerede og afgrænsede skovafbrændinger for at sikre levesteder for de organismer, der er afhængige af forholdene efter skovbrand.

En holocaustkappe* er et andet navn for en kappe af flammer.

Værket

Mit værk til Landshape vil være en performance lørdag aften d. 6. juni kl 21.30, ved Fyrtårnet i Hanstholm ved skumringstid. Her vil jeg ved hjælp af en såkaldt “holocaust-kappe” skabe et brandbælte i landskabet. Denne holocaust-kappe er skabt af materialer fra skovbunden i vores lokale fyrretræsplantage i Tversted (grankogler, kviste, græs, osv.).

Performancen vil foregå på et åbent stykke jord dækket med træflis og bark. I den ene ende af området vil der være et bål, placeret i et hul i jorden, som fungerer som kilden til ilden. Jeg vil i min performance være klædt i denne meget lange kappe og gå hen over hullet, således at kappen har mulighed for at blive antændt af ilden i hullet. Ilden vil sprede sig langsomt opad kappen og udad på træflisens overflade, og hermed skabe en brandlinje eller et brandbælte i landskabet. Værket er en undersøgelse af temaer omkring ødelæggelse og regenerering, sårbarhed og modstandskraft.

Kilde: Den store danske

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *