Resultat af spørgeskema

I juni spurgte vi BunkerLoves 88 medlemmer og dernæst nyhedsbrevsmodtagere om at udfylde et kort spørgeskema. Det blev lavet i et forsøg på at skabe et fælles afsæt for BunkerLoves transformation til et kunstprojekt. Mange tak for de 17 svar som er kommenteret kort i denne PDF. Svarene giver anledning til nogle nye ‘to do’s’ som er samlet på bunkerlove.com/tasks for de der kunne have lyst til at hjælpe med hjemmesiden. Ligesom med det kunstneriske projekt er listen kun tænkt som guide.

bl9

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

BunkerLove lukker som forening og åbner som kunstprojekt

BunkerLove har siden 2012 holdt 6 festivaler i Furreby, Hirtshals og Grønhøj og været vært ved endnu flere udstillinger og events. Chris Brocks fotoserie med portrætter fra BunkerLove Festival 2013 har været på fire strålende steder, nemlig Nordkraft, Jammerbugt Rådhus, Hjørring Bibliotek og Museumscenter Hanstholm. Materialer og kontanter, samlet for omkring en million kroner fra bl.a. Kulturpunkt 2013, Kulturkanten, Hjørring og Jammerbugt kommuner, Aalborg Universitet, Cembrit, Sadolin og mange andre, er fordelt i rigtigt mange små bidder og materier, og er blevet til rigtigt meget interessant arbejde for mange mennesker.

BunkerLove står rigtigt stærkt som kunstnerisk projekt, fordi der er etableret en platform og et nuanceret udtryk via den fantastiske bunker-kunst som er skabt i foreningens levetid.

En af de store udfordringer for bestyrelsen har været og er at bruge de gode kræfter og idéer blandt både os selv og medlemmerne, på en bæredygtig måde.

Vi har besluttet at aflyse årets festival, betale bidraget fra Hjørring kommune tilbage, Mads Mouritz er i dialog med Statens Kunstfond om de koncertmidler han har skaffet, og i stedet blot mødes og sige hej d. 16. juli kl. 15 ved bunkerne i Furreby…

Transformationen for BunkerLove er at arbejde via celler og repræsentanter og at projekter drives under eget ansvar. BunkerLove skal ikke være en juridisk enhed med CVR-nummer og bankkonto, men derimod kan projekter drives på mange forskellige måder. Lokale såvel som langdistance-samarbejder, små eller store teams, eller hvad der viser sig muligheder for. Det er også stadig muligt at arbejde med professionel finansiering, blot vil det være de involverede parter, der aftaler og bærer ansvar. Planlægning af BunkerLove Festivaler kan ske på egen hånd, eller med en kommunal, regional eller statslig kulturpartner, eller måske mere sandsynligt med etablerede museer og foreninger der bl.a. håndterer økonomi i projekter.

De kunstværker, performances og projekter der er skabt til BunkerLove festivalerne har været nyskabende og fantastiske og betyder at repræsentanter står rigtigt stærkt.

Realitet

Fremadrettet kan ‘medlemmer’ være repræsentanter for BunkerLove i forskellige sammenhænge, områder eller geografier. Hver repræsentant vil kommunikere om udvikling, og der er ingen særlige krav udover et fælles mål om at transformere bunkers til kunstværker i fredens og kærlighedens navn. Repræsentanter forpligter sig til at invitere hinanden via Facebook og/eller hjemmeside til offentlige arrangementer som BunkerLove er en del af.

Vi samles minimum årligt for at vurdere bevægelsens tilstand og fastsætte dato og sted for næste samling. Foreningens vedtægter vil blive ændret til den nye aftale og rammen vil sammen med det kunstneriske projekt være dagsorden når der er behov for en sådan. Første sammenkomst er lørdag d. 16. juli kl. 15 i bunkerbatteriet i Furreby nær Løkken, hvor alle er velkomne.

Vi glæder os over denne transformation og til strandtur i Furreby d.16. juli kl. 15.

Spørgeskema – vi har brug for dit input

BunkerLoves bestyrelse besluttede d. 5. maj at lukke foreningen som juridisk enhed og at fortsætte som kunstprojekt. Vi skal have ændret vedtægter og medlems-signup m.m. til at reflektere denne nye virkelighed, hvor der ikke er en gruppe korrdinatorer som håndterer administration og fundraising mv.

For en uge siden spurgte vi vores 88 medlemmer om deres mening om fremtidig retning, og vi er glade for her at kunne dele deres svar. Vi vil også rigtigt gerne have input fra andre.

stronger

Klik her for at se besvarelser fra medlemmer

Klik her for at besvare spørgeskema

OBS: Spørgeskemaet er på engelsk men du må gerne svare på dansk. Beklageligvis kræver det en gmail eller google-konto at svare på spørgeskemaet. Har du ikke en sådan men vil du gerne besvare spørgeskemaet, så kan du manuelt sende svar på disse spørgsmaal til info@bunkerlove.com

Vi vil forsøge at indarbejde dit input i retning og kommunikation i den nærmeste fremtid.

Med BunkerLove

Invitation til Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, lørdag den 9. april, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at behandle formandens forslag om at lukke foreningen. Dette skyldes at der i bestyrelsen ikke længere findes den nødvendige energi og motivation til at drive BunkerLove som en juridisk enhed, eller at gennemføre den festival som var planlagt til juli 2016.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted torsdag den 5. maj kl. 14 på Platform 4 i Aalborg.

Dagsorden:
Forslag om at lukke foreningen

 • Begrundelse for forslag
 • Søgte støttemidler
 • Opløsningsproces/-gruppe
 • Afstemning

Eventuelt

Nanna vil efter generalforsamling kort dele nogle tanker om BunkerLove som bevægelse.

AFLYSNING af infomøde

Vi er beklageligvis nødt til at aflyse det tidligere annoncerede infomøde i morgen, da vi endnu ikke har overblik over ressourcerne! Vi vender tilbage med ny information.

Referat fra generalforsamling er i forrige blog-indlæg.

Invitation til generalforsamling

bunkerlove logo

BunkerLove Association inviterer hermed til den årlige generalforsamling

Tid og sted

Torsdag d. 17 marts kl. 17-19 hos

Platform4, Karolinelundsvej 38-40, 9000 Aalborg

Dagsorden

 • Årsberetning fra bestyrelsen suppleret af andre
  • Aktiviteter i årets løb
  • Nye og fortsatte samarbejder
  • Økonomi, herunder godkendelse af regnskab
 • Forslag til vedtægtsændringer og andre indkomne forslag
 • Status på BunkerLove Festival 2016
 • Valg af bestyrelse, herunder formand, næstformand og kasserer. Valg af revisor.
 • Evt.
 • Feedback, spørgsmål og idéer er velkomne

Idéer eller ændringsforslag til vores vedtægter, kunstneriske projekt eller andet er velkomne og hvis der skal træffes afgørelse i år, skal du forud for mødet emaile til info@bunkerlove.com. Ønsker du at stille op til bestyrelsen er du også meget velkommen til at skrive til os i forvejen.

Vi håber du har lyst til at være med til at forme foreningens aktivitet, og du er meget velkommen til at videresende invitationen. Vi mødes igen d. 30. marts på Platform4 til et fremtidsorienteret infomøde hvor vi håber at have overblik over den praktiske og økonomiske ramme for næste festival.

Kærlig hilsen

BunkerLove

Fremtiden

Kære venner

BunkerLove er.

Vi har været lidt stille et stykke tid, men her er referat fra generalforsamlingen. Faktisk har vi holdt hele to møder siden da, hvor det store emne har været at skabe en cellestruktur der er mere smidig både for os selv og for dem der gerne vil være med.

bl2015-celler-1 bl2015-celler-4

Niels Peter Hvillum har tegnet ovenstående, han er ny kasserer i bestyrelsen, men ikke ny i foreningen. Han er en af to daglige ledere på Platform 4, vores utroligt praktiske og kreative partner fra starten, Niels Peter siden 2014.

Nikkie Dahm er formand, Inge Tranter er næstformand, Nanna Thorhauge og Anja Korsgaard er bestyrelsesmedlemmer. Louise Kristensen og Lars Ditlev Johansen er suppleanter, og hver er fortsat kuratorer for hhv. poetisk/litterært og dramatisk program.

De udgående Andi Debel og Gregers Kirkegaard er fortsat ambassadører i København, og Ellen Raunsmed i Nordjylland. Tak for den tid og energi I har lagt i projektet. Hvis du ønsker at være med eller/og gå selv kan du altid kontakte os.

Vi holder først en festival igen i 2016.
Det giver rum til selv-organisering og til planlægning af det vildeste vores bunkers nogensinde er blevet udsat for.

BunkerLove er imidlertid inviteret til at deltage i  Region Nordjyllands Land-Shape pilotfestival i Hanstholm d. 4-6 juni. Vi arbejder på et program til festivalen, mere information følger.

Tak for støtten til projektet til KulturKANten, Hjørring Kommune, LandShape og ikke mindst til jer mange dejlige kunstnere, medlemmer, individer. Det er vildt hvad bunkerne har afstedkommet, tak for hjælpen. Vi arbejder på fortsat samarbejde, og på at dele mere.

bl-board2015-1

Fra venstre Anja, Inge, Nanna, Niels Peter, Nikkie

Venlig hilsen

BunkerLoves bestyrelse

 

Invitation til generalforsamling 2015

petermax-christbrock-hirtshals2014Peter Max-Jakobsen på sit værk Kronometer, til BunkerLove Festival 2014 i Hirtshals. Foto: Chris Brock

BunkerLove Association inviterer hermed til den årlige generalforsamling.

Tid og sted

Lørdag d. 21. februar kl. 13-15 hos

Platform4, Karolinelundsvej 38-40, 9000 Aalborg

sigrid-norheim-oerntoft-chrisbrock-hirtshals2014

 

 

Sigrid Norheim Ørntoft danser for Ruth, Hirtshals BunkerLove Festival 2014. Foto: Chris Brock

Agenda:

1) Årsrapport fra bestyrelsen suppleret af andre

2) Evaluering af BunkerLove 2014

3) Nye og fortsatte samarbejder

4) BunkerLove’s formål

5) Plan for BunkerLove 2015 ( 2016)

 • 6 tilstedeværende ud af 9 bestyrelsesmedlemmer besluttede på vores seneste møde at foreslå at BunkerLove Festival holdes hvert andet år, en biennale.
 • Vi har diskuteret om man kunne have arbejdsudvalg der tager sig af forskellige opgaver, og vi talte om alternativer til forenings-formatet.
 • Kommunikationskanaler, hvad vil vi?

6) Godkendelse af regnskab. Valg af formand, næstformand og kasserer. Valg af bestyrelse.

7) Feedback, spørgsmål og idéer er velkomne

Idéer eller ændringsforslag til vores vedtægter er velkomne og kan emailes til info@bunkerlove.com

Vi håber du har lyst til at være med til at forme foreningens aktivitet, og du er meget velkommen til at videresende invitationen.

Kærlig hilsen
BunkerLove

BunkerLove i august – ‘Together in small spaces’

Together in small spaces (Sammen i små rum)

BunkerLove udstilling i Dome of Visions i København d. 16-18. august

Du er meget velkommen til åbningen af ‘Together in small spaces’ som bl.a. har Sandro Masais performance My Body Your Room på programmet (kl. 22). Sandros performance blev skabt til den projektør-bunker på BunkerLove Festival-stedet på Furreby strand, som Christian Skjødt sidste år udfyldte med værket Inversion. Christian skaber soundscapes til domen, og Edit Vizer der til sidste års festival skabte Tilted vil præsentere en ny installation. Der vil også være et book show, poesi, fotografi og måske magi..

Ferniseringen er på lørdag d. 16 august kl. 17-23, og udstillingen er tilgængelig søndag og mandag med. Domens åbningstid er 10-18 og der er gratis adgang.

Adresse: ved siden af Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K

‘Together in small spaces’ er kurateret og organiseret af Aga og Miko der deltog i BunkerLove 2013 med video-installationen Akurat.

Tak til Hjørring kommune for at gøre udstillingen mulig, og tak til Dome of visions.

Inge Tranter with boots made for walking. Portrayed by Chris Brock

Inge Tranter med støvler til ‘Den Ekstra Mil‘ til BunkerLove Festival 2014 i Hirtshals. Foto af Chris Brock

BunkerLove på Kulturmødet Mors
BunkerLove vil være stærkt repræsenteret på Region Nordjyllands offentligt tilgængelige og gratis arrangement ‘Kulturmødet’, som finder sted i Nykøbing Mors d. 21-23. august fra kl. 14. BunkerLove udstiller følgende værker:Logo_Kulturmoedet2014

Tak til Land Art-projektet Landshape, KulturKANten og Hjørring Kommune for at muliggøre denne grad af deltagelse.

Liberty Balance til BunkerLove Festival - foto af Cathrine Ertmann

The Liberty Balance, her i konstellationen Mike Højgaard, Samuel Hällkvist, Martin Ullitsdahl, gav koncert til BunkerLove Festival 2014 i Furreby. Mads Mouritz gav bl.a. også koncert. Foto: Cathrine Ertmann

TUSIND TAK
En kæmpestor og dybfølt tak skal lyde til alle de fantastiske kunstnere, partnere og frivillige som skabte og stadig skaber smukke, provokerende og originale kunstværker til Atlantvoldens bunkers, og ikke mindst som står for endnu to uforglemmelige festivaler i (solrige) Hirtshals og i (regnvåde) Furreby. I er utrolige!

BunkerLoves bestyrelse vil mødes i det tidlige efterår for at diskutere ressourcer og fremtidsplaner. Vi vil meget gerne takke dem der har meldt sig med idéer og hænder og vi vil gøre vores bedste for at inkludere jeres input og at respondere ordentligt.

Med stor taknemmelighed!

Den Ekstra Mil – af Inge Tranter

ChrisBrockPhotography_4683-Inge1000

Inge Tranter med støvler til at gå Den Ekstra Mil. Portrætteret af Chris Brock til BunkerLove Festival 2014 i Hirtshals

Udtrykket “at gå en ekstra mil” betyder at gøre mere end nogen med en vis rimelighed kan forvente, at gøre en ekstra indsats for at sikre, at noget lykkes. Udtrykket stammer fra Bjergprædikenen i Bibelen, hvor Jesus siger til sine disciple: “vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham.” I bibelsk tid fastsatte romerretten at soldater fik lov til at tvinge borgere til at bære deres (meget tunge) udstyr en romersk mil (81,473 meter). Denne praksis blev kaldt “impressment” og blev oprindeligt praktiseret i Persien, inden den blev vedtaget af romerne. Udtrykket er også tæt forbundet med begrebet “ikke at dømme en mand, før du har gået en mil i hans sko”, at udvikle og dyrke empati og forståelse. Empati er evnen til bogstaveligt talt at opleve verden fra en anden persons perspektiv; til at gå i deres sko, for at forstå deres levevilkår og at føle, hvordan det føles at være den person.

Jesus’ budskab handlede om at skabe fred og forsoning i tjenesten af medmennesker, uanset om det var i forhold til en ven eller en fjende. Projektet dykker ned i dynamiske tilstande såsom freds-og forsoningsprocessen i Sydafrika i kølvandet på afslutningen af apartheid, og i lignende overgange i samfund, med interne konflikter og uretfærdigheder, der skal genskabes til at blive stabile demokratier. I disse overgange skal fortidens konflikter løses og onde cirkler af tidligere fjendskaber brydes. I samfund der gennemgår sådanne overgange tilstræbes retsopgør henimod retfærdig behandling af krænkelser af menneskerettigheder, etablering af erstatning og reparationer, oprettelse af mindesmærker og generel afregning… uden at sætte etablering af et stabilt og demokratisk samfund over styr… Det hele med henblik på at tidligere fjender kan leve sammen i fred og fordragelighed.

Projektet er et samarbejde. Offentligheden inviteres til at skabe deres eget design på sålerne af et par brugte militærstøvler. Linoleum, lim og værktøjer til at skære og udskære vil blive leveret, så deltagerne kan tilpasse deres egne par støvler. Dette fandt sted om bord på Kulturfærgen OM:FORM om eftermiddagen d. 21 juni under Aalborg Regatta og på Museumscenter Hanstholm d. 24. juni kl. 16.

De skræddersyede støvler vil derefter blive bragt til strandene hvor BunkerLove festival 2014 finder sted: i Hirtshals d. 6. juli og Furreby d. 13. juli. Festivaldeltagerne inviteres til at gå to romerske mil (1,63 km. i nutidsmil) i et par støvler som så kan “impresse” skabernes budskaber om fred og forsoning på sandstrandene. Det bliver en slags Land Art-mil, en landskabsskulptur skabt af “fremmede”. Kunstværket er en del af vores løbende projekt om en “Fredshær”.

‘Den Ekstra Mil’ er også en del af BunkerLoves udstilling på Kulturmødet Mors d. 21-23. august, og støttes af det nordjyske Land Art-projekt Landshape.

Mere om Inge her på siden og på www.ingetranter.com

Tro flytter bjerge: AP/Art/E bevæger os

Af Marie Vibe

AP/Art/E er et selvstændigt teaterprojekt, der fra 2014 til 2016 vil skrive og opføre tre splinternye teaterstykker om Karen Blixen.

Screen Shot 2014-02-16 at 00.21.30

Hendes person er et sublimt omdrejningspunkt for en visuel udforskning af mennesket som skaber. Mennesket som kunstner. Og derfor måske både som geni og idiot.

Fra Bunkerlove kommer Instruktør Lars Ditlev Johansen, og tilsætter skuespiller Marie Vibe. Det er med udgangspunkt i hans idé at de to tilsammen, i det Blixenske skalkeskjul, spørger: Hvorfor har nogle denne besættende, besatte drift mod… udødelighed?

Om det blot er ved at ridse navne i barken på et træ, eller – som BunkerLove – at ville, formidle budskaber om fred og sameksistens via kunst og kultur, under egentlig ret udfordrende omstændigheder, internationalt og ved at fylde en del bunkere gennem flere uger? Det er da håbløst! Spor i sandet forsvinder. Det er galmandsværk. Livet er så kort.

Det er mere end spor i sandet. Det er, med Shakespeares ord: dét stof drømme er gjort af.

Og som kun kan udtrykkes i virkeligheden – via kunst og kultur, under egentlig ret udfordrende omstændigheder, internationalt, at fylde en del bunkere gennem flere uger.

Tro flytter bjerge: AP/Art/E bevæger os! BunkerLove bevæger os, som mennesker som skabere og som modtagende deltagere i øjeblikket.