Ceremoni for bunkers – Fotos af Andrea Valentini

BunkerLove vil gerne takke alle der mødte op eller på anden måde bidrog til Ceremoni for bunkers d. 29/10-2016. Særlig tak skal rettes til KK44 Festival, Kunstcentret Silkeborg Bad, Silkeborg Bunkermuseum og til Nordea Fonden. Alle har I overgået enhver forventning til samarbejde!

Hermed billedhøsten af Andrea Valentini, der også arbejder på videomateriale, hvor man fornemmer radiosenderbunkeren indefra, atmosfæren og selvfølgelig musikken.

Tak også til OFF TRACK 2017 for at støtte tilblivelsen af äther af Lydlandskab.dk, tak til Hans Pape for både praktisk og kunstnerisk bidrag, tak til Independent Air for kontakten til Andrea Valentini. Tak til Borkes Entreprenør, Allans Auto, og til Jean, Nikkie og Lars for fantastisk deltagelse på dagen.

Radiosenderbunker

Radio bunker, photo by Per Breindahl

Radiosenderbunkeren i Kunstcentret Silkeborg Bad som husede kunstværket äther af lydlandskab.dk til vores Ceremoni for bunkers er unik i Atlantvolden. Takket være Hans Pape har vi lagt et gulv i en del af bunkeren og takket være Silkeborg Bunker Museum er gulvet der stadig. Det gør det muligt for offentligheden at besøge bunkeren uden at få våde fødder.

Vi vil snarest muligt dele den transformerede inderside, lyset i mørket.

Dette foto er taget af Per Breindahl, mange tak Per!

Save

Ceremoni for bunkers

ceremoni-silky

Vi vil fred her til lands, i og omkring os.

Bunkerne er vidnesbyrd om at krig har været en realitet her i vores smørhul. Krig er nærværende for de flygtninge som Europa nu har medansvar for. Med denne ceremoni vil vi rumme at bunkerne er, og vi vil transformere deres funktion.

To kunstværker til bunkers, nemlig stjerneskudsradioen ‘äther’ af Lydlandskab.dk og ‘Ondskyld’ af Anja Korsgaard vil blive bundet sammen af ild og af tværfløjte ved Birgit Sofia Kjær.

Ceremonien fejrer at vi har Rum til at leve i fred, frihed, kærlighed og fordragelighed og går ‘universelt’ til værks i forsøg på at bringe lidt af universets storhed ned til bunkerne.

silkyBadVi mødes ved Silkeborg Bad, ved skulpturen Vann Mann, d. 29.10. kl. 16.30, hvor der bydes velkommen og fakler uddeles til en gående og stående, udendørs ceremoni af omkring en times varighed. Tag derfor gerne varmt tøj og gummistøvler eller praktiske sko på. Du er velkommen til at medbringe din egen lanterne.Tema RUM for KK44 Festival 2016

Ceremonien er en del af optakten til KK44 Festival 2016 som i år arbejder med temaet Rum (næste år er det ‘Tro om igen‘) og er arrangeret af BunkerLove i venligt samarbejde med Silkeborg Bunkermuseum og KunstCentret Silkeborg Bad. Se det omfattende program på KK44festival.dk

Silkeborg Bunkermuseum har åbent på søndage fra kl. 13-16 og særåbent d. 19 oktober fra 13-16. Læs mere på Bumus event-side

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!

Save

Save

Save

Save

Strandtur/ MEETUP lørdag d. 16. juli kl. 15

BunkerLove Festival er AFLYST men vi vil stadig gerne mødes i Furreby-bunkerne (omtrent i midten) på en af de udmeldte datoer, nemlig lørdag d. 16. juli kl. 15. Der er IKKE noget festival- program, men der er mulighed for en badetur og for at beundre bunkerne, og for at sludre om fortid, nutid og fremtid for BunkerLove som kunstprojekt… eller bare være til.

Andrew Zealey medbringer overskydende maling fra hans arbejde til BunkerLove Festival 2014 ‘life’s a beach/ highlights’, og vi medbringer kridt, ligesom alle er velkomne til at medbringe effekter som vil styrke kreative udtryk. Børn er naturligvis velkomne.

Anja Korsgaard og Nanna Thorhauge arbejder videre med hjemmesiden ift. BunkerLoves nye rammer og vil være til stede og modtagelige for indspark til dette arbejde.

Vi medbringer lidt at drikke, men tag din egen picnickurv med hvis du vil være helgarderet, der er IKKE salg af mad og drikke.

Håber vi ses på stranden!

BunkerLove lukker som forening og åbner som kunstprojekt

BunkerLove har siden 2012 holdt 6 festivaler i Furreby, Hirtshals og Grønhøj og været vært ved endnu flere udstillinger og events. Chris Brocks fotoserie med portrætter fra BunkerLove Festival 2013 har været på fire strålende steder, nemlig Nordkraft, Jammerbugt Rådhus, Hjørring Bibliotek og Museumscenter Hanstholm. Materialer og kontanter, samlet for omkring en million kroner fra bl.a. Kulturpunkt 2013, Kulturkanten, Hjørring og Jammerbugt kommuner, Aalborg Universitet, Cembrit, Sadolin og mange andre, er fordelt i rigtigt mange små bidder og materier, og er blevet til rigtigt meget interessant arbejde for mange mennesker.

BunkerLove står rigtigt stærkt som kunstnerisk projekt, fordi der er etableret en platform og et nuanceret udtryk via den fantastiske bunker-kunst som er skabt i foreningens levetid.

En af de store udfordringer for bestyrelsen har været og er at bruge de gode kræfter og idéer blandt både os selv og medlemmerne, på en bæredygtig måde.

Vi har besluttet at aflyse årets festival, betale bidraget fra Hjørring kommune tilbage, Mads Mouritz er i dialog med Statens Kunstfond om de koncertmidler han har skaffet, og i stedet blot mødes og sige hej d. 16. juli kl. 15 ved bunkerne i Furreby…

Transformationen for BunkerLove er at arbejde via celler og repræsentanter og at projekter drives under eget ansvar. BunkerLove skal ikke være en juridisk enhed med CVR-nummer og bankkonto, men derimod kan projekter drives på mange forskellige måder. Lokale såvel som langdistance-samarbejder, små eller store teams, eller hvad der viser sig muligheder for. Det er også stadig muligt at arbejde med professionel finansiering, blot vil det være de involverede parter, der aftaler og bærer ansvar. Planlægning af BunkerLove Festivaler kan ske på egen hånd, eller med en kommunal, regional eller statslig kulturpartner, eller måske mere sandsynligt med etablerede museer og foreninger der bl.a. håndterer økonomi i projekter.

De kunstværker, performances og projekter der er skabt til BunkerLove festivalerne har været nyskabende og fantastiske og betyder at repræsentanter står rigtigt stærkt.

Realitet

Fremadrettet kan ‘medlemmer’ være repræsentanter for BunkerLove i forskellige sammenhænge, områder eller geografier. Hver repræsentant vil kommunikere om udvikling, og der er ingen særlige krav udover et fælles mål om at transformere bunkers til kunstværker i fredens og kærlighedens navn. Repræsentanter forpligter sig til at invitere hinanden via Facebook og/eller hjemmeside til offentlige arrangementer som BunkerLove er en del af.

Vi samles minimum årligt for at vurdere bevægelsens tilstand og fastsætte dato og sted for næste samling. Foreningens vedtægter vil blive ændret til den nye aftale og rammen vil sammen med det kunstneriske projekt være dagsorden når der er behov for en sådan. Første sammenkomst er lørdag d. 16. juli kl. 15 i bunkerbatteriet i Furreby nær Løkken, hvor alle er velkomne.

Vi glæder os over denne transformation og til strandtur i Furreby d.16. juli kl. 15.

Invitation til generalforsamling

bunkerlove logo

BunkerLove Association inviterer hermed til den årlige generalforsamling

Tid og sted

Torsdag d. 17 marts kl. 17-19 hos

Platform4, Karolinelundsvej 38-40, 9000 Aalborg

Dagsorden

 • Årsberetning fra bestyrelsen suppleret af andre
  • Aktiviteter i årets løb
  • Nye og fortsatte samarbejder
  • Økonomi, herunder godkendelse af regnskab
 • Forslag til vedtægtsændringer og andre indkomne forslag
 • Status på BunkerLove Festival 2016
 • Valg af bestyrelse, herunder formand, næstformand og kasserer. Valg af revisor.
 • Evt.
 • Feedback, spørgsmål og idéer er velkomne

Idéer eller ændringsforslag til vores vedtægter, kunstneriske projekt eller andet er velkomne og hvis der skal træffes afgørelse i år, skal du forud for mødet emaile til info@bunkerlove.com. Ønsker du at stille op til bestyrelsen er du også meget velkommen til at skrive til os i forvejen.

Vi håber du har lyst til at være med til at forme foreningens aktivitet, og du er meget velkommen til at videresende invitationen. Vi mødes igen d. 30. marts på Platform4 til et fremtidsorienteret infomøde hvor vi håber at have overblik over den praktiske og økonomiske ramme for næste festival.

Kærlig hilsen

BunkerLove

Musikalsk BunkerLove Festival 2016 – Krydser i kalenderen

Det er en glæde at dele følgende nyheder om BunkerLove:

 • Det musikalske program for BunkerLove Festival 2016 er på fantastisk vis sikret af foreningens musikalske kurator Mads Mouritz! Han har opnået støtte fra Statens Kunstfond til minimum 4 koncerter. Det er en betingelse fra kunstfonden at vi tilbyder en betalingsmulighed, som vi forestiller os som frivillig, da vi jo befinder os i det offentlige rum. Har du idéer til en kreativ form på det er vi meget lydhøre. TAK:

Statens Kunstfond

 • Hjørring kommune støtter igen BunkerLove Festival, hvilket vi er meget glade for. Vi forventer at vores samarbejde vil komme til udtryk i flere beslægtede events henover den tidlige sommer… Det skriver vi mere om, når vi kan være konkrete.

Hjørring kommune Bestyrelsen arbejder med at tydeliggøre og kommunikere rammerne for deltagelse. Mere samtale om festivalens format, økonomi og mulig deltagelse for kunstnere, frivillige og gæster er på agenda til generalforsamling d. 17. marts kl. 17-19 og på Infomøde for alle interesserede onsdag d. 30 marts kl.19-21. Begge møder holdes på Platform4 i Aalborg, og vi håber du vil notere datoerne, ligesom vi hermed kan annoncere at:

BunkerLove Festival 2016 er i Furreby d. 15-16. juli

Det er en fredag og lørdag, og vi forventer at der fredag og i ugen op til festivalen vil være arbejdende kunstnere på stranden og full-blown festival om lørdagen.

BunkerLove ønsker dig et godt nytår med denne teaser fra foreningens seneste festivaler i 2014. Videoen er lavet af Miko Lewandowski og også delvist filmet af Trevor Jensen, og har musik af The Liberty Balance: Calling on Rebels.

For et 2016 fyldt med BUNKER af LOVE! Sweet sixteen!

Modild – Brandlinien

En performance af Inge Tranter

Til Landshape festival i Hanstholm lørdag d. 6. juni kl. 21.30 ved Fyrtårnet

I Danmark forekommer skovbrand især i de nåletræsdominerede klit- og hedeplantager og opstår som regel som følge af skødesløs omgang med ild i forbindelse med tørke. Særligt udsatte plantager og skove har ofte anlagt et fast netværk af brandbælter og observationstårne som forebyggelse mod skovbrand. Ved bekæmpelse af skovbrand forsøger man først og fremmest at hindre ildens ukontrollerede spredning. Bl.a. søges ilden indkredset ved at fjerne dens næring ved etablering af vegetationsløse bælter foran ilden (i vindretningen). Det sker ved borthugning eller kontrolleret afbrænding af skoven (modild) foran den ukontrollerede brand.

I nogle naturlige skovtyper, fx den boreale nåleskov, er skovbrand efter lynnedslag en naturlig del af økosystemets dynamik. Ved branden udslettes den gamle bevoksning helt eller delvis, hvorefter skoven forynges på ny. Hvor ofte en skov brænder, afhænger af skovtype og klima. Den naturlige brandfrekvens regnes således for at være 80-120 år i boreal nåleskov, mens frekvensen i visse eukalyptusskove i Australien kan være helt nede på omkring ti år. Visse træarter, fx skovfyr, er specialiseret til foryngelse efter brand. Brandtilpassede skovøkosystemer findes især i tørre områder og på jordbundstyper med ringe vandholdende evne, fx sand.

Afbrændt skovområde i Californien. I Nordamerika, Middelhavsområdet og Australien er store skovbrande et tilbagevendende problem. Effektiv flyovervågning, varsling og bekæmpelse af skovbrand har i bl.a. Sverige begrænset antallet og omfanget af skovbrande i en sådan grad, at skovbruget er begyndt at gennemføre kontrollerede og afgrænsede skovafbrændinger for at sikre levesteder for de organismer, der er afhængige af forholdene efter skovbrand.

En holocaustkappe* er et andet navn for en kappe af flammer.

Værket

Mit værk til Landshape vil være en performance lørdag aften d. 6. juni kl 21.30, ved Fyrtårnet i Hanstholm ved skumringstid. Her vil jeg ved hjælp af en såkaldt “holocaust-kappe” skabe et brandbælte i landskabet. Denne holocaust-kappe er skabt af materialer fra skovbunden i vores lokale fyrretræsplantage i Tversted (grankogler, kviste, græs, osv.).

Performancen vil foregå på et åbent stykke jord dækket med træflis og bark. I den ene ende af området vil der være et bål, placeret i et hul i jorden, som fungerer som kilden til ilden. Jeg vil i min performance være klædt i denne meget lange kappe og gå hen over hullet, således at kappen har mulighed for at blive antændt af ilden i hullet. Ilden vil sprede sig langsomt opad kappen og udad på træflisens overflade, og hermed skabe en brandlinje eller et brandbælte i landskabet. Værket er en undersøgelse af temaer omkring ødelæggelse og regenerering, sårbarhed og modstandskraft.

Kilde: Den store danske